เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180 โทรศัพท์ 054-787197 แฟกซ์ 054-787197